خانوم پاف

۲ مطلب با موضوع «خرده رازها» ثبت شده است

چون دوستت میدارم
مجبور نیستی آنگونه که روز آشنایی مان بودی
باقی بمانی.
چون دوستت میدارم
مجبور نیستی خود را محدود کنی
به تصویری که از تو زنده مانده در من .
چون دوستت میدارم
می توانی در خودت ببالی
چیزهای جدیدی کشف کنی در وجودت
می توانی دگرگون شده, بشکفی ,تازه شوی
چون دوستت میدارم
می توانی آنچه هستی باقی بمانی
و آنچه نیستی شوی...

مارگوت بیگل

پ ن 
راستی
 این روزها 
چه کسی میتواند 
اینگونه دوست داشته باشد ???
خانوم پاف
۰۴ آبان ۹۴ ، ۱۵:۰۹ موافقین ۲ مخالفین ۰ ۴ نظر

او با کسی دیگر زندگی خواهد کرد ، جایی دیگر ...


این امتیاز ادبیات است. تصویر ها پژمرده میشوند. از ریخت می افتند. جلوه و جلای خود را از دست میدهند، اما واژه ها  ...


انسان باید کمی برای خودش خوشایند باشد تا بتواند کنار دیگری احساس خوشی کند. 


روزهایم چهار نعل از من می گریزند و هریک از آنها مرا از پا در می اندازند و تحلیل میبرند. 


فراوانی اوغات فراغت موجب فقر معنوی میشود.  


نیکول ، دستخوش تناقض بی رحمانه ی خشمی بود که زاده ی عشق بود و کشنده ی آن. 


چه خسته کننده است تنفر از کسی که انسان دوستش میدارد. 


اضطراب زیستن به مراتب تحمل ناپذیر تر از ترس از مرگ است.

 

زوج هایی که بلد نیستند از کلمات استفاده کنند ، تعجبی ندارد که سوتفاهم مثل یک گلوله برفی هر لحظه بزرگ تر شود و بالاخره میانه شان را به کلی خراب کند.  


سوتفاهم

سیمون دوبوار

خانوم پاف
۲۲ شهریور ۹۴ ، ۲۳:۳۵ موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱ نظر