خانوم پاف

آمار امروز صفر

دوشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۱:۰۰ ق.ظ

 نوشتم :

دوستت دارم خانم پاف . 

به خودم عشق ورزیدم . 

من تنها کسی هستم که برای خودم باقی می مانم. 

تا آخرین لحظه. 

تا وقتی که بگویند ، پاف هم  مرد . . . 

حتی بعد از آن. وتو 

توی  دوست داشتنی را چه کنم ?


راستی که این روزها چقدرررررر به مردن فکر میکنم.  

زنده بودن ، عشق ورزیدن و         مردن. 

میترسم بگویم دوستت دارم 

و بخش پایانی  این سه گانه برایم سخت شود. 


۹۴/۱۲/۰۳
خانوم پاف